01.02.2016

Završni izvještaj o provedbi projekta "Uključivanje + uživanje = zapošljavanje"

Main_pages_from_zavrs_ni_izvjes_taj_o_rezultatima_provedbe_projekta__ukljuc_ivanje_uz_ivanje_zapos_ljavanje__sijec_anj_2017

Rezultati projekta „Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”, koji je udruga B.a.B.e. provela na području Vukovarsko-srijemske županije, svjedoče o utjecaju na svijest o važnosti volontiranja i učenja, stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija kroz volonterski rad. Ovakva praksa aktivnog uključivanja u zajednicu i usavršavanje vlastitih kapaciteta ima dvojake koristi: s jedne strane osobama koje volontiraju, a s druge strane zajednici koja također ima koristi od njihova djelovanja. Ovo je dobar način da se zajednica na razini cijele županije ojača i unaprijedi, a da se istovremeno osobe koje daju svoj doprinos kvalitetno pripreme i postanu spremnije za tržište rada, s većim mogućnostima za zapošljavanje.  Iskustva volontera, koordinatora volontera, neprofitnih organizacija koje su organizatori volontiranja te svih drugih koji su sudjelovali u ovome projektu i koristili mogućnosti koje su im pružene njegovom provedbom, pokazuju kako se usvajanjem novih znanja, razmjenom iskustava i građenjem socijalnih veza kroz volontiranje, može utjecati na poboljšanje kompetencija i zapošljivosti te naposljetku dovesti do socijalnog uključivanja najugroženijih skupina društva. KLIKNITE OVDJE ZA PREGLED CIJELOGA IZVJEŠTAJA


Pročitaj više →

06.10.2015

Izvješće o provedbi projekta

Uskoro!


Pročitaj više →