Održan Volonterski sajam u Županji

Large_img_6313

ŽUPANJA, 30. rujna 2015. - Udruga B.a.B.e. iz Zagreba na području Vukovarsko-srijemske županije provodi projekt “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”. Kroz projekt osnovana je neprofitna organizacija Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije sa sjedištem u Županji koji je zajedno s udrugom B.a.B.e. organizirao Volonterski sajam. Sajam je promovirao volontiranje kao dostupan način stjecanja novih vještina i znanja koja mogu pomoći pri zapošljavanju. Na Sajmu se predstavilo 19 udruga tj. neprofitnih organizacija iz cijele Vukovarsko-srijemske županije koje koriste volonterske usluge.

Volonterski sajam kao prilika za umrežavanje

Volonterski sajam se održao na Trgu kralja Tomislava u Županji u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, a program Volonterskoga sajma vodila je Marina Fury, voditeljica projekta “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje” i predsjednica Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije. Organizaciju Volonterskog sajma podržao je i grad Županja ispred kojega je sudionike-izlagače i posjetitelje Volonterskoga sajma pozdravio Davor Miličević, gradonačelnik grada Županje. “Ovakve inicijative su pohvalne i svakako ćemo podržavati rad udruga i ubuduće!”, rekao je Miličević. Sajmu su bile nazočne i predstavnice partnera na projektu “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje” – ispred Kuće ljudskih prava Zagreb Milana Romić, a ispred Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić. Ispred udruge B.a.B.e. iz Zagreba prisutne sudionike su pozdravile Senka Sekulić Rebić i Zdravka Sadžakov, koordinatorica udruge B.a.B.e. te ispred Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije Ana Sabljić. Posjetitelji Sajma bili su u prilici povezati se s neprofitnim organizacijama koje su izlagale na svojim štandovima, te se direktno uključiti u njihov rad, a neprofitne organizacije imale su priliku zainteresirati nove volontere za rad u njihovim organizacijama, te se međusobno umrežiti te ostvariti i potencijalne buduće suradnje na budućim projektima.

Volonterski bećarci

Kulturno-umjetnička udruga Kristal – Sladorana iz Županje uz pomoć volontera VCVSŽ-a i aktivnog člana KUU Kristal – Sladorana Josipa Franića pripremila je volonterske bećarce i tradicionalne slavonske plesove uz pratnju tamburaša. Evo nekoliko volonterskih bećaraca koje su pjevali na Sajmu:

“Na banderu bekrija se pentra,
Traži put do volonterskog centra!"

“Pitam lolu zašto volontira,
Svašta radim i iskustvo gradim!"

“Kad pomažem osjećam se bolje,
upoznajem cure i divoje!”


Tko je sve sudjelovao na Volonterskom sajmu?

Na štandovima se mogla vidjeti raznolikost područja djelovanja neprofitnih organizacija koje su izlagale svoje radove - od različitih rukotvorina, ručnih radova, umjetničkih slika, fotografija, letaka, filmova do zanimljivih reklama za volonterske pozicije, pa sve do živih bića poput psa Gamaraša, hrvatskog ovčara koji je predstavljao Kinološku udrugu Županja.

5 organizatora volontiranja iz grada Vinkovaca je sudjelovalo na Sajmu: Konjički klub “Eohippus”, Društvo “Naša djeca” grada Vinkovaca, Centar za rehabilitaciju “Mala Terezija”, Dom za starije i nemoćne osobe, Udruga osoba s invaliditetom “Bubamara”. Iz Gunje su Sajmu prisustvovali Multimedijalni centar Studio kreativnih ideja Gunja – MMC SKIG i Društvo osoba s invaliditetom “Zvjezdice”, iz Gunji susjednih Drenovaca sudjelovala je Lokalna akcijska grupa “Šumanovci”.  Najviše je sudionika bilo iz Županje, grada domaćina - 7 neprofitnih organizacija se predstavilo na Sajmu: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja, Društvo za pomoć osobama s invaliditetom “Golubovi”, Kulturno-umjetnička udruga Kristal – Sladorana, Ekološka udruga Županja, Savjet mladih grada Županje, Ženska udruga “Žir”, Kinološka udruga Županja. Na Volonterskom sajmu su prisustvovale i sljedeće neprofitne organizacije iz Vukovara: Humanitarna udruga “Duga”, Europski dom Vukovar – EDVU, PRONI Centar za socijalno podučavanje te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Nakon službenoga programa Volonterskog sajma sudionici-izlagači na Sajmu nastavili su druženje na domjenku u prostoru Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije koji se nalazi nedaleko glavnog gradskog trga u Županji na kojem se Sajam održao. 

Dobra volja pokreće svijet!

Županjska Posavina dobro zna što znači volontiranje u kriznim situacijama, krenuvši od poplava u 2014. pa do izbjegličke krize u 2015. godini no Volonterski sajam je nastojao proširiti shvaćanje pojma volontiranja. Volonterstvo u Republici Hrvatskoj je definirano Zakonom o volonterstvu. Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. "Dobra volja pokreće svijet!" jedan je od slogana projekta “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”.

Dobrovoljni rad je rad osobe koja obavlja posao za dobrobit drugih bez financijske naknade. Najčešća vrsta dobrovoljnoga rada je sudjelovanje u aktivnostima nevladinih organizacija. Razlozi za uključenje u dobrovoljni rad su obično moralne prirode i ovise o individualnim pristupu sustavu vrijednosti. Uključuje se uglavnom radi pružanja pomoći drugim ljudima, kako bi se promijenio svijet koji ih okružuje na bolje, ali i zbog nekih sebičnih razloga koji se odnose na korist od volonterskoga rada kao načina stjecanja novih vještina i znanja koja mogu pomoći pri zapošljavanju.

HVALA!

Zahvaljujemo se svim organizatorima volontiranja, neprofitnim organizacijama i njihovim volonterima te predstavnicima koji su sudjelovali na Sajmu. Također, hvala svim volonterima Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije koji su kao pravi domaćini ugostili sudionike Sajma.

 

 

Projekt "Uključivanje + uživanje = zapošljavanje" je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovoga materijala isključiva je odgovornost organizacije B.a.B.e., nositelja projekta i projektnih partnera.