Održana Osnivačka skupština Volonterskoga centra Vukovarsko-srijemske županije

Large_img_0633

ŽUPANJA – u petak, 27. ožujka 2015., u prostoru Centra za socijalnu skrb Županja održana je Osnivačka skupština Volonterskoga centra Vukovarsko-srijemske županije – aktivnost predviđena projektom “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje” koji je sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Osnivačka skupština započela je u 13 sati. Sjednici Osnivačke skupštine nazočili su osnivači udruge: Marina Fury, voditeljica projekta “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”; Zdravka Sadžakov, koordinatorica udruge B.a.B.e.; Sanja Sarnavka, predsjednica udruge B.a.B.e;Saša Užarević, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Županja; Ivana Sučić, asistentica na projektu“Uključivanje + uživanje = zapošljavanje” i Saša Dugonjić, asistent na projektu“Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”. Osnivačkom skupštinom je predsjedavala Marina Fury.

Predsjedavajuća je u skladu s odredbama Statuta ukratko predstavila svrhu osnivanja udruge, ciljane skupine, ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti udruge. Udruga se osniva u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja volonterskog rada na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, a specifični ciljevi Udruge su: 

-        povećati broj volontera uključenih u volontiranje kroz informiranje i stručnu edukaciju na području Vukovarsko-srijemske županije,

-        povećati broj organizatora volontiranja na području Vukovarsko-srijemske županije, kroz informiranje i stručnu edukaciju o vođenju volontera,

-        promovirati i zagovarati vrijednosti civilnog društva i volonterstva te doprinositi razvoju kulture volontiranja,

-        poticati volontiranje kroz sustav odgoja i obrazovanja,

-        ustanoviti potrebe mladih za aktivnijim angažmanom u zajednici, posebno kroz volonterski rad,

-        poboljšati položaj socijalno ugroženih skupina društva kroz njihovo uključivanje u volonterski rad,

-        organizacija i podrška u organizaciji volonterskih aktivnosti na području Vukovarsko- srijemske županije,

-        promocija volonterstva i volonterskog rada putem medija, javnih prezentacija, konferencija, tribina, publikacija

-        vođenje i razvoj baze volontera i organizatora volontiranja,

-        jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Nakon rasprave o svrsi udruge zaključeno je da je ona opravdana i da je potrebno pristupiti osnivanju udruge koja će imati svojstvo pravne osobe.

Na osnivačkoj skupštini je odobren Prijedlog Statuta Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije, izglasana su tijela, likvidator i pravni zastupnici udruge. Tako je za predsjednicu jednoglasno izabrana Marina Fury, a za tajnika Saša Dugonjić. Statutom je uređeno da su predsjednica udruge i tajnik ujedno i osobe ovlaštene za zastupanje udruge, te članovi Upravnoga odbora (izvršnoga tijela udruge), za trećeg člana Upravnog odbora izabrana je Ivana Sučić. U skladu sa Statutom udruge predsjednica udruge je ujedno i predsjednica Upravnog odbora. Za likvidatora udruge je izabrana Dijana Petričević, asistentica na projektu “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”.

Donesena je odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga. Dokumentacija je predana i sada se čeka rješenje obrade zahtjeva za upis.

Projektni tim priprema događaj otvorenja kada Volonterski centar i službeno postane registrirana udruga.

Ovim putem pozivamo vas da nas posjetite na adresi
Aleja Matice Hrvatske 4 u Županji.

Također, možete nas kontaktirati besplatno putem telefonskoga broja
0800 949 119.


O projektu “Uključivanje + uživanje = zapošljavanje”

U sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, druga verzija, Instrument predpristupne pomoći provodimo projekt “Uključivanje+uživanje=zapošljavanje” sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupni troškovi projekta su 134.363,97 eura od čega EU sufinancira 114.209,37 eura. Projekt će trajati 24 mjeseca, točnije od 11. ožujka 2014. Do 10. ožujka 2016. godine. Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zaodvoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra u Županji i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).

Udruga B.a.B.e. je nositeljica projekta i vodeći partner u svim aktivnostima, a suprovoditelji projekta su: Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Županja, Europski dom Vukovar i Kuća ljudskih prava Zagreb.

B.a.B.e. su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.